Om Utleiekalulator.no

Utleiekalkulator.no er et verktøy laget for å gi deg bedre beslutningsgrunnlag ved investering i utleieeiendom. Her vil man raskt og enkelt få en generell ide om hvordan avkastning man kan få ved investering. Vi har også som mål å dele informasjon og kunnskap om investering i eiendom.

Husk at informasjonen som er delt her må anses som generell og dine spesifikke behov og krav kan avvike. Gjør derfor grundige undersøkelser på egenhånd før du gjør en eventuell investering. Vær også oppmerksom på at du utsetter din kapital for risiko. Ingen informasjon på denne nettsiden er å anse som investeringsrådgivning, all kunnskap og kalkulasjon fra utleiekalkulator.no er å anse som opplysning og lærdom.